CHƯƠNG 3: PHI KIM. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 80 Vở bài tập hoá 9 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 80 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 80 VBT hoá 9. Viết phương trình hoá học của cacbon với các oxit sau:...

Xem chi tiết
Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 81 Vở bài tập hoá 9 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 81 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 81 VBT hoá 9. Hãy xác định công thức hoá học thích hợp của A, B, C, D....

Xem chi tiết
Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 81 Vở bài tập hoá 9 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 81 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 81 VBT hoá 9. Tại sao sử dụng than để đun nấu, nung gạch ngói, nung vôi ...

Xem chi tiết
Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 81 Vở bài tập hoá 9 Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 81 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 81 VBT hoá 9. Trong công nghiệp, người ta sử dụng cacbon để làm nhiên liệu...

Xem chi tiết
Câu 1, 2, 3, 4  phần bài tập bổ sung – Trang 81 Vở bài tập hoá 9 Câu 1, 2, 3, 4 phần bài tập bổ sung – Trang 81 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2, 3, 4 phần bài tập bổ sung – Trang 81, 82 VBT hoá 9. Cacbon phản ứng được với tất cả các chất trong dãy sau:....

Xem chi tiết
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 83 Vở bài tập hoá 9 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 83 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 83 VBT hoá 9. Hãy viết phương trình hoá học của CO với:...

Xem chi tiết
Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 83 Vở bài tập hoá 9 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 83 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 83 VBT hoá 9. Hãy viết phương trình hoá học của CO2 với dung dịch NaOH, dung dịch Ca(OH)2 trừơng trường hợp: ....

Xem chi tiết
Câu 3  phần bài tập học theo SGK – Trang 83 Vở bài tập hoá 9 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 83 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 83 VBT hoá 9. Có hỗn hợp hai khí CO và CO2. Nêu phương pháp hoá học...

Xem chi tiết
Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 84 Vở bài tập hoá 9 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 84 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 84 VBT hoá 9. Trên bề mặt các hố nước tôi vôi lâu ngày thường có lớp màng...

Xem chi tiết
Câu 5  phần bài tập học theo SGK – Trang 84 Vở bài tập hoá 9 Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 84 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 84 VBT hoá 9. Hãy xác định thành phần % về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp CO và CO2....

Xem chi tiết
Câu 1, 2, 3  phần bài tập bổ sung – Trang 84 Vở bài tập hoá 9 Câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 84 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 84 VBT hoá 9. Không nên ủ lò than trong phòng kín. Hãy giải thích và ...

Xem chi tiết
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 86 Vở bài tập hoá 9 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 86 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 86 VBT hoá 9. Hãy lấy thí dụ chứng tỏ rằng H2CO3 là axit yếu .....

Xem chi tiết
Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 86 Vở bài tập hoá 9 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 86 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 86 VBT hoá 9. Dựa vào tính chất hoá học của muối cacbonat, hãy nêu tính chất của muối...

Xem chi tiết
Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 86 Vở bài tập hoá 9 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 86 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 86 VBT hoá 9. Viết các phương trình hoá học biểu diễn chuyển đổi hoá học sau:...

Xem chi tiết
Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 87 Vở bài tập hoá 9 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 87 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 87 VBT hoá 9. Hãy cho biết trong các cặp chất sau đây, cặp nào có thể tác dụng với nhau....

Xem chi tiết
Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 87 Vở bài tập hoá 9 Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 87 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 87 VBT hoá 9. Hãy tính thể tích khí CO2 (đktc) tạo thành để dập tắt ....

Xem chi tiết
Câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 87 Vở bài tập hoá 9 Câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 87 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 87 VBT hoá 9. Viết các phương trình hóa học biểu diễn chuyển hóa sau đây: CaCO3 → CO2 → NaHCO3 → Na2CO3...

Xem chi tiết
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 90 Vở bài tập hoá 9 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 90 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 90 VBT hoá 9. Hãy nêu một số đặc điểm của nguyên tố silic về trạng thái ...

Xem chi tiết
Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 90 Vở bài tập hoá 9 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 90 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 90 VBT hoá 9. Hãy mô tả sơ lược các công đoạn chính để sản xuất đồ gốm.

Xem chi tiết
Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 90 Vở bài tập hoá 9 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 90 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 90 VBT hoá 9. Thành phần chính của xi măng là gì ? Cho biết ....

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài