CHƯƠNG 3: PHI KIM. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 90 Vở bài tập hoá 9 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 90 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 90 VBT hoá 9. Sản xuất thuỷ tinh như thế nào ? Viết các phương trình...

Xem chi tiết
Câu 1, 2  phần bài tập bổ sung – Trang 90 Vở bài tập hoá 9 Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 90 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 90 VBT hoá 9. Một loại thủy tinh có công thức là K2O.CaO.6SiO2....

Xem chi tiết
 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 94 Vở bài tập hoá 9 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 94 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 94 VBT hoá 9. Dựa vào bảng tuần hoàn, hãy cho biết cấu tạo nguyên tử, ....

Xem chi tiết
Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 94 Vở bài tập hoá 9 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 94 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 94 VBT hoá 9. Biết X có cấu tạo nguyên tử như sau : điện tích hạt nhân là 11+,...

Xem chi tiết
Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 94 Vở bài tập hoá 9 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 94 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 94 VBT hoá 9. Các nguyên tố trong nhóm I đều là những kim loại ...

Xem chi tiết
Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 94 Vở bài tập hoá 9 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 94 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 94 VBT hoá 9. Các nguyên tố nhóm VII đều là những phi kim mạnh tương tự clo...

Xem chi tiết
Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 94 Vở bài tập hoá 9 Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 94 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 94 VBT hoá 9. Hãy cho biết cách sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tính kim loại giảm dần :....

Xem chi tiết
Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 94 Vở bài tập hoá 9 Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 94 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 94 VBT hoá 9.Hãy sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều tính phi kim tăng dần : F, O, N, P, As.

Xem chi tiết
Câu 7* phần bài tập học theo SGK – Trang 94 Vở bài tập hoá 9 Câu 7* phần bài tập học theo SGK – Trang 94 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 7* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 94 VBT hoá 9. a) Hãy xác định công thức của hợp chất khí A, biết rằng:....

Xem chi tiết
Câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 95 Vở bài tập hoá 9 Câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 95 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 95 VBT hoá 9. Hãy viết tên, kí hiệu các nguyên tố nhóm I, nhóm II, nhóm VII ...

Xem chi tiết
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 97 Vở bài tập hoá 9 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 97 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 97 VBT hoá 9. Căn cứ vào sơ đồ 1, hãy viết các phương trình hoá học ....

Xem chi tiết
Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 97 Vở bài tập hoá 9 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 97 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 97 VBT hoá 9. Hãy viết các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học...

Xem chi tiết
Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 97 Vở bài tập hoá 9 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 97 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 97 VBT hoá 9. Hãy viết các phương trình hoá học biểu diễn tính chất ...

Xem chi tiết
Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 97 Vở bài tập hoá 9 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 97 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 97 VBT hoá 9. Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 11, chu kì 3, nhóm I...

Xem chi tiết
Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 97 Vở bài tập hoá 9 Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 97 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 97 VBT hoá 9. Hãy xác định công thức của một loại oxit sắt, biết rằng khi cho ....

Xem chi tiết
Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 98 Vở bài tập hoá 9 Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 98 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 98 VBT hoá 9.Cho 69,6 gam MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư thu ....

Xem chi tiết
Câu 1, 2, 3, 4  phần bài tập bổ sung – Trang 98 Vở bài tập hoá 9 Câu 1, 2, 3, 4 phần bài tập bổ sung – Trang 98 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2, 3, 4 phần bài tập bổ sung – Trang 98, 99 VBT hoá 9. Các chất trong cặp nào sau đây tồn tại được trong cùng một bình chứa: A. Cl2 và KOH ...

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài