Câu 11* phần bài tập học theo SGK – Trang 77 Vở bài tập hoá 9


Giải câu 11* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 77 VBT hoá 9. Cho 10,8 gam kim loại M hoá trị III tác dụng với clo dư thì thu được 53,4 gam muối....

Đề bài

Cho 10,8 gam kim loại M hoá trị III tác dụng với clo dư thì thu được 53,4 gam muối. Hãy xác định kim loại M đã dùng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Công thức muối là MCl3

+) Số mol kim loại M là: \(\frac{{10,8}}{M}(mol)\) 

+) Số mol muối là: \(\frac{{53,4}}{{M + 35,5.\,\,\,3}}(mol)\) 

+) Lập phương trình :\(\frac{{10,8}}{M} = \frac{{53,4}}{{M + 35,5.\,\,\,3}}\)

+) Giải phương trình => M

Lời giải chi tiết

Muối clorua tạo thành có công thức là: MCl3
Số mol kim loại M là: \(\frac{{10,8}}{M}(mol)\) 
Số mol muối là: \(\frac{{53,4}}{{M + 35,5.\,\,\,3}}(mol)\) 
Phương trình hóa học 2M + 3Cl2 → 2MCl3
PT quan hệ giữa n muối clorua và n kim loại: n muối clorua = n kim loại <=>  \(\frac{{10,8}}{M} = \frac{{53,4}}{{M + 35,5.\,\,\,3}}\)
Khối lượng mol của M: M = 27
Vậy tên kim loại M là: Nhôm

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí