Trả lời câu hỏi 5 trang 24 SGK Đại số và Giải tích 11


Giải các phương trình sau:...

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các phương trình sau:

LG a

tanx = 1;

Lời giải chi tiết:

tan⁡ x = 1 ⇔ tan⁡ x = tan⁡ \({\pi  \over 4}\) ⇔ x = \({\pi  \over 4}\) + kπ, k ∈ Z

LG b

tanx = -1;

Lời giải chi tiết:

tan⁡ x = -1 ⇔ tan⁡ x = tan⁡ \( (- {\pi \over 4})\) ⇔ x =\( - {\pi  \over 4}\) + kπ, k ∈ Z

LG c

tanx = 0.

Lời giải chi tiết:

tan⁡ x = 0 ⇔ tan⁡ x = tan⁡0 ⇔ x = kπ, k ∈ Z

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí