Bài 6 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11

Bình chọn:
4.4 trên 35 phiếu

Giải bài 6 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11. Với những giá trị nào của x

Đề bài

Với những giá trị nào của \(x\) thì giá trị của các hàm số \(y = tan ( \frac{\pi}{4}- x)\) và \(y = tan2x\)  bằng nhau?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giải phương trình \(\tan \left( {\frac{\pi }{4} - x} \right) = \tan 2x\)

Lời giải chi tiết

Giá trị của các hàm số: \(tan\left ( \frac{\pi }{4}-x \right )\) và \(y=tan 2x\) bằng nhau khi và chỉ khi:

\(\begin{array}{l}
\,\,\,\,\,\tan \left( {\frac{\pi }{4} - x} \right) = \tan 2x\\
DK:\,\,\left\{ \begin{array}{l}
\frac{\pi }{4} - x \ne \frac{\pi }{2} + m\pi \\
2x \ne \frac{\pi }{2} + m\pi
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x \ne - \frac{\pi }{4} + m\pi \\
x \ne \frac{\pi }{4} + \frac{{m\pi }}{2}
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow x \ne \frac{\pi }{4} + \frac{{m\pi }}{2}\,\,\left( {m \in Z} \right)
\end{array}\)

Khi đó phương trình tương đương với:

\(\begin{array}{l}
\,\,\,\,\,\,\,2x = \frac{\pi }{4} - x + k\pi \\
\Leftrightarrow 3x = \frac{\pi }{4} + k\pi \\
\Leftrightarrow x = \frac{\pi }{{12}} + \frac{{k\pi }}{3}\,\,\,\left( {k \in Z} \right)
\end{array}\)

Kết hợp điều kiện ta có: 

\(\begin{array}{l}
\,\,\,\,\,\,\frac{\pi }{{12}} + \frac{{k\pi }}{3} \ne \frac{\pi }{4} + \frac{{m\pi }}{2}\\
\Leftrightarrow \frac{{k\pi }}{3} \ne \frac{{m\pi }}{2} + \frac{\pi }{6}\\
\Leftrightarrow k \ne \frac{{3m + 1}}{2}\,\,\,\left( {k,m \in Z} \right)
\end{array}\)

Vậy phương trình có nghiệm: \(x = \frac{\pi }{{12}} + \frac{{k\pi }}{3}\,\,\,\left( {k \ne \frac{{3m + 1}}{2}\,\,\,\left( {k,m \in Z} \right)} \right)\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu