Câu hỏi 3 trang 6 SGK Đại số và Giải tích 11

Bình chọn:
4 trên 11 phiếu

Giải câu hỏi 3 trang 6 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm những số T sao cho f(x + T) với mọi x thuộc tập xác định của hàm số sau:...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm những số \(T\) sao cho \(f(x + T) \) với mọi \(x\) thuộc tập xác định của hàm số sau:

LG a

\(f(x) = \sin x\);

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức \(\sin \left( {\alpha  + k2\pi } \right) = \sin \alpha \) và \(\tan \left( {\alpha  + k\pi } \right) = \tan \alpha \)

Lời giải chi tiết:

\(T = k2π (k ∈ Z)\) vì \(f(x+T)=\sin (x+k2\pi )\) \(=\sin x =f(x)\)

LG b

\(f(x) = \tan x\).

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức \(\sin \left( {\alpha  + k2\pi } \right) = \sin \alpha \) và \(\tan \left( {\alpha  + k\pi } \right) = \tan \alpha \)

Lời giải chi tiết:

\(T = kπ (k ∈ Z)\) vì \(f(x+T)=\tan (x+k\pi )\) \(=\tan x =f(x)\)

 Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 1. Hàm số lượng giác

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng