Bài 3 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11

Bình chọn:
4 trên 40 phiếu

Giải bài 3 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11. Dựa vào đồ thị hàm số y = sinx

Đề bài

Dựa vào đồ thị hàm số \(y = sinx\), hãy vẽ đồ thị của hàm số \(y = |sinx|\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phương pháp vẽ đồ thị hàm số \(y = \left| {f\left( x \right)} \right|\)

Bước 1: Vẽ đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\).

Bước 2: Lấy đối xứng phần đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\) qua trục Ox.

Bước 3: Xóa đi phần đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\) qua trục Ox.

Lời giải chi tiết

Ta có

\(\left| {{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx}}} \right| = \left\{ \matrix{
{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx}},{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx}} \ge {\rm{0}} \hfill \cr {\rm{ - sinx}},{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx}} \le 0 \hfill \cr} \right.\)

Bước 1: Vẽ đồ thị hàm số \(y=sinx\).

Bước 2: Lấy đối xứng phần đồ thị hàm số \(y =sinx\) qua trục Ox.

Bước 3: Xóa đi phần đồ thị hàm số \(y = sinx\) qua trục Ox.

Khi đó ta được đồ thị hàm số \(y = |sinx|\) như sau:

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 1. Hàm số lượng giác

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu