Câu hỏi 1 trang 85 SGK Đại số và Giải tích 11


Cho hàm số...

Đề bài

Cho hàm số \(\displaystyle f(n) ={1 \over {2n - 1}}\), \(n \in N*\). Tính \(\;f\left( 1 \right),{\rm{ }}f\left( 2 \right),{\rm{ }}f\left( 3 \right),{\rm{ }}f\left( 4 \right),{\rm{ }}f\left( 5 \right).\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay lần lượt từng giá trị của \(n\) vào \(f\).

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& f(1) = {1 \over {2.1 - 1}} = {1 \over {2 - 1}} = {1 \over 1} = 1 \cr
& f(2) = {1 \over {2.2 - 1}} = {1 \over {4 - 1}} = {1 \over 3} \cr
& f(3) = {1 \over {2.3 - 1}} = {1 \over {6 - 1}} = {1 \over 5} \cr
& f(4) = {1 \over {4.2 - 1}} = {1 \over {8 - 1}} = {1 \over 7} \cr
& f(5) = {1 \over {5.2 - 1}} = {1 \over {10 - 1}} = {1 \over 9} \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí