Bài 9 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11


Nghiệm âm lớn nhất của phương trình:

Đề bài

Nghiệm âm lớn nhất của phương trình \(2{\tan ^2}x + 5\tan x + 3 = 0\) là:

A. \({{ - \pi } \over 3}\)             B. \({{ - \pi } \over 4}\)

C. \({{ - \pi } \over 6}\)               D. \({{ - 5\pi } \over 6}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

B1: Đặt \(t= \tan {x}\), giải phương trình bậc hai ẩn t.

B2: Giải phương trình lượng giác cơ bản và biểu diễn các nghiệm trên đường tròn lượng giác.

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l}
2{\tan ^2}x + 5\tan x + 3 = 0 \\\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
\tan x = - 1\\
\tan x = - \frac{3}{2}
\end{array} \right.\\
\tan x = - 1 \Leftrightarrow x = - \frac{\pi }{4} + k\pi \\
\tan x = - \frac{3}{2}\Leftrightarrow  x = \arctan \left( { - \frac{3}{2}} \right) + k\pi
\end{array}\)

Nghiệm âm lớn nhất của họ nghiệm \(x =  - \frac{\pi }{4} + k\pi \) là \(x =  - \frac{\pi }{4}\).

Nghiệm âm lớn nhất của họ nghiệm \(x = \arctan \left( { - \frac{3}{2}} \right) + k\pi \) là \(x = \arctan \left( { - \frac{3}{2}} \right)\)

Mà \(\arctan \left( { - \frac{3}{2}} \right) \approx  - 0,983, \) \(- \frac{\pi }{4} \approx  - 0,785 \Rightarrow  - \frac{\pi }{4} > \arctan \left( { - \frac{3}{2}} \right)\)

Vậy nghiệm âm lớn nhất của pt là \(x =  - \frac{\pi }{4}\).

Cách khác:

Dựa vào đường tròn lượng giác ta có: \(x =  - {\pi  \over 4}\) là nghiệm âm lớn nhất của phương trình đã cho.

Chọn đáp án B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí