Bài 8 trang 120 SGK Hình học 11


Hãy nêu cách tính khoảng cách:

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy nêu cách tính khoảng cách:

LG a

Từ một điểm đến một đường thẳng

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết bài Khoảng cách.

Lời giải chi tiết:

 

Để tính khoảng cách từ điểm \(O\) đến đường thẳng \(Δ\) không đi qua \(O\), ta xác định mặt phẳng \((O,Δ)\) và trong mặt phẳng này kẻ \(OH ⊥ Δ\). Khi đó độ dài \(OH\) chính là khoảng cách từ \(O\) đến \(Δ\).

LG b

Từ đường thẳng \(a\) đến mặt phẳng \((α)\) song song với \(a\)

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết bài Khoảng cách.

Lời giải chi tiết:

Để tính khoảng cách giữa đường thẳng \(a\) và mp \((P)\) song song với \(a\), ta lấy một điểm \(M\) bất kì thuộc đường thẳng \(a\). Khoảng cách \(MH\) từ điểm \(M\) đến mp \((P)\) chính là khoảng cách giữa đường thẳng \(a\) với mp \((P)\) song song với \(a\).

LG c

Giữa hai mặt  phẳng song song

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết bài Khoảng cách.

Lời giải chi tiết:

Để tìm khoảng cách giữa hai mp \((P)\) và \((P’)\) song song với nhau, ta lấy một điểm \(M\) thuộc \((P)\) và tìm khoảng cách \(MH\) từ điểm \(M\) đến mặt phẳng \((P’)\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí