Bài 2 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11


Tính đạo hàm của các hàm số sau

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính đạo hàm của các hàm số sau

LG a

\(y = 2\sqrt x {\mathop{\rm sinx}\nolimits}  - {{\cos x} \over x}\)

Phương pháp giải:

Sử dụng bảng đạo hàm cơ bản và các quy tắc tính đạo hàm của tích, thương.

Lời giải chi tiết:

a)

\(y' =\left (2\sqrt x {\mathop{\rm sinx}\nolimits}  - {{\cos x} \over x}\right)'\)

\(\begin{array}{l}
= 2\left( {\sqrt x \sin x} \right)' - \left( {\dfrac{{\cos x}}{x}} \right)'\\
= 2\left[ {\left( {\sqrt x } \right)'\sin x + \sqrt x .\left( {\sin x} \right)'} \right] - \dfrac{{\left( {\cos x} \right)'.x - x'\cos x}}{{{x^2}}}
\end{array}\)

\(\eqalign{
& = 2{1 \over {2\sqrt x }}\sin x + 2\sqrt x\cos x - {{ - x\sin x - \cos x} \over {{x^2}}} \cr 
& = \dfrac{{\sqrt x \sin x}}{x} + 2\sqrt x \cos x + \frac{{x\sin x + \cos x}}{{{x^2}}}\cr & = {{x\sqrt x \sin x + 2{x^2}\sqrt x\cos x + x\sin x + \cos x} \over {{x^2}}} \cr 
& = {{x(\sqrt x + 1)\sin x + (2{x^2}\sqrt x + 1)cosx} \over {{x^2}}} \cr} \)

LG b

\(\displaystyle y = {{3\cos x} \over {2x + 1}}\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{b)y'  = \dfrac{{3\left( {\cos x} \right)'\left( {2x + 1} \right) - 3\cos x\left( {2x + 1} \right)'}}{{{{\left( {2x + 1} \right)}^2}}}\\= \dfrac{{ - 3\sin x\left( {2x + 1} \right) - 2.3\cos x}}{{{{\left( {2x + 1} \right)}^2}}}}\\
{{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} = \dfrac{{ - 6x\sin x - 3\sin x - 6\cos x}}{{{{\left( {2x + 1} \right)}^2}}}}
\end{array}\)

LG c

\(\displaystyle y = {{{t^2} + 2\cos t} \over {\sin t}}\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
y' = \frac{{\left( {2t - 2\sin t} \right)\sin t - \cos t({t^2} + 2\cos t)}}{{{{\sin }^2}t}}\\
= \frac{{2t\sin t - 2{{\sin }^2}t - {t^2}\cos t - 2{{\cos }^2}t}}{{{{\sin }^2}t}}\\
= \frac{{2t\sin t - {t^2}\cos t - 2\left( {{{\sin }^2}t + {{\cos }^2}t} \right)}}{{{{\sin }^2}t}}\\
= \frac{{2t\sin t - {t^2}\cos t - 2}}{{{{\sin }^2}t}}
\end{array}\)

LG d

\(y = {{2\cos \varphi  - \sin \varphi } \over {3\sin \varphi  + \cos \varphi }}\)

Lời giải chi tiết:

Đặt 

\(\left\{ \begin{array}{l}
u = 2\cos \varphi - \sin \varphi \\
v = 3\sin \varphi + \cos \varphi
\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
u' = - 2\sin \varphi - \cos \varphi \\
v' = 3\cos \varphi - \sin \varphi
\end{array} \right.\)

Ta có: 

\(y = \frac{u}{v} \Rightarrow y'= \left ( \dfrac{u}{v} \right )^{^{'}}\) = \( \dfrac{u'v - uv'}{v^{2}}\)

Mà:

\(\begin{array}{l}
u'v - v'u = \left( { - 2\sin \varphi - \cos \varphi } \right).\left( {3\sin \varphi + \cos \varphi } \right) - \\
\left( {3\cos \varphi - \sin \varphi } \right).\left( {2\cos \varphi - \sin \varphi } \right)\\
= - 6{\sin ^2}\varphi - {\cos ^2}\varphi - 5\sin \varphi .\cos \varphi - \\
\left( {{{\sin }^2}\varphi + 6{{\cos }^2}\varphi - 5\sin \varphi .\cos \varphi } \right)\\
= - 6{\sin ^2}\varphi - {\cos ^2}\varphi - {\sin ^2}\varphi - 6{\cos ^2}\varphi \\
= - 7{\sin ^2}\varphi - 7{\cos ^2}\varphi \\
= - 7\left( {{{\sin }^2}\varphi + {{\cos }^2}\varphi } \right)\\
= - 7.
\end{array}\)

\( \Rightarrow y'= \frac{-7}{({3\sin \varphi + \cos \varphi})^2}\).

LG e

\(y = {{\tan x} \over {\sin x + 2}}\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
y' = \frac{{\left( {\tan x} \right)'\left( {\sin x + 2} \right) - \tan x\left( {\sin x + 2} \right)'}}{{{{\left( {\sin x + 2} \right)}^2}}}\\
= \frac{{\frac{1}{{{{\cos }^2}x}}\left( {\sin x + 2} \right) - \tan x\cos x}}{{{{\left( {\sin x + 2} \right)}^2}}}\\
= \frac{{\frac{{\sin x + 2}}{{{{\cos }^2}x}} - \frac{{\sin x}}{{\cos x}}.\cos x}}{{{{\left( {\sin x + 2} \right)}^2}}}\\
= \frac{{\sin x + 2 - \sin x{{\cos }^2}x}}{{{{\cos }^2}x{{\left( {\sin x + 2} \right)}^2}}}\\
= \frac{{\sin x\left( {1 - {{\cos }^2}x} \right) + 2}}{{{{\cos }^2}x{{\left( {\sin x + 2} \right)}^2}}}\\
= \frac{{\sin x.{{\sin }^2}x + 2}}{{{{\cos }^2}x{{\left( {\sin x + 2} \right)}^2}}}\\
= \frac{{{{\sin }^3}x + 2}}{{{{\cos }^2}x{{\left( {\sin x + 2} \right)}^2}}}
\end{array}\)

LG f

\(\displaystyle y = {{\cot x} \over {2\sqrt x  - 1}}\)

Lời giải chi tiết:

\(y'  = \dfrac{{\left( {\cot x} \right)'\left( {2\sqrt x  - 1} \right) - \cot x\left( {2\sqrt x  - 1} \right)'}}{{{{\left( {2\sqrt x  - 1} \right)}^2}}}\\= \dfrac{{\dfrac{{ - 1}}{{{{\sin }^2}x}}\left( {2\sqrt x  - 1} \right) - \cot x.\dfrac{1}{{\sqrt x }}}}{{{{\left( {2\sqrt x  - 1} \right)}^2}}}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 29 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.