Bài tập 13 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2


Giải bài tập Cho a > b. Hãy so sánh:

Đề bài

Cho \(a > b.\) Hãy so sánh:

\(-a\) với \(–b\) ; \(-3a +1\) với \(-3b + 1.\)

Lời giải chi tiết

• Ta có \(a > b\) và \(-1 < 0\) nên \(a.( - 1) < b.( - 1) \Rightarrow  - a <  - b\)

• Ta có \(a > b\) và \(-3 < 0\) nên \(a.( - 3) < b.( - 3) \Rightarrow  - 3a <  - 3b\)

Do đó \(-3a + 1 < -3b + 1\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí