Bài 12. Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

Bình chọn:
4.7 trên 78 phiếu
Hoạt động 1 trang 49 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm các tập hợp B(6), B(9).

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 49 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Gọi BC(6, 9) là tập hợp các số vừa là bội của 6, vừa là bội của 9. Hãy viết tập BC(6, 9).

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 49 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm số nhỏ nhất khác 0 trong tập BC(6, 9).

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 50 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm BCNN(36,9).

Xem lời giải

Luyện tập 1 trang 50 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm bội chung nhỏ nhất của: a) 6 và 8; b) 8, 9, 72.

Xem lời giải

Vận dụng trang 50 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Có hai chiếc máy A và B. Lịch bảo dưỡng định kì đối với máy A là 6 tháng và đối với máy B là 9 tháng Hai máy vừa cùng được bảo dưỡng vào tháng 5. Hỏi sau bao lâu thì hai máy lại được bảo dưỡng trong cùng một tháng?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 51 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm bội chung nhỏ nhất của 9 và 15, biết 9 = 3^2 và 15 = 3. 5.

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 51 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Biết bội chung nhỏ nhất của 8 và 6 là 24. Tìm các bội chung nhỏ hơn 100 của 8 và 6.

Xem lời giải

Luyện tập 2 trang 51 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm bội chung nhỏ nhất của 15 và 54. Từ đó, hãy tìm các bội chung nhỏ hơn 1 000 của 15 và 5.

Xem lời giải

Thử thách nhỏ trang 51 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lịch xuất bến của một số xe buýt tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) được ghi ở bảng bên. Giả sử các xe buýt xuất bến cùng lúc vào 10 giờ 35 phút. Hỏi vào các thời điểm nào trong ngày (từ 10 giờ 35 phút đến 22 giờ) các xe buýt này lại xuất bến cùng một lúc?

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 52 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Để quy đồng mẫu hai phân số a/b và c/d, ta phải tìm mẫu chung của hai phân số đó. Thông thường ta nên chọn mẫu chung là bội chung nhỏ nhất của hai mẫu.

Xem lời giải

Luyện tập 3 trang 53 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Quy đồng mẫu các phân số sau: 2. Thực hiện các phép tính sau:

Xem lời giải

Bài 2.36 trang 53 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tìm bội chung nhỏ hơn 200 của a) 5 và 7; b) 3, 4 và 10.

Xem lời giải

Bài 2.37 trang 53 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tìm BCNN của: a) 2.3^3 và 3.5; b) 2.5.7^2 và 3 .5^2.7.

Xem lời giải

Bài 2.38 trang 53 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tìm BCNN của các số sau: a) 30 và 45; b) 18, 27 và 45.

Xem lời giải

Bài 2.39 trang 53 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0,biết rằng

Xem lời giải

Bài 2.40 trang 53 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Học sinh lớp 6A khi xếp thành 3 hàng, 4 hàng hay 9 hàng đều vừa đủ. Biết số học sinh của lớp từ 30 đến 40. Tính số học sinh lớp 6A...

Xem lời giải

Bài 2.41 trang 53 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Hai đội công nhân trồng được một số cây như nhau. Mỗi công nhân đội đã trồng 8 cây, mỗi công nhân đội đã trồng 11 cây. Tính số cây mỗi đội đã trồng, biết rằng số cây đỏ trong khoảng từ 100 đến 200 cây.

Xem lời giải

Bài 2.42 trang 53 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Cứ 2 ngày, Hà đi dạo cùng bạn cún yêu quý của mình. Cứ 7 ngày, Hà lại tắm cho cún. Hôm nay, cún vừa được đi dạo, vừa được tắm. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày nữa thì cũn vừa được đi dạo vừa được tắm?

Xem lời giải

Bài 2.43 trang 53 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Quy đồng mẫu các phân số sau: a)9/12 và 7/15 ;....

Xem lời giải

Xem thêm