Trả lời Tranh luận 1 trang 70 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Vuông và Tròn đưa ra nhận xét về bảng Hoa điểm tốt tháng Ba (h.9.1)

Em đồng ý với Vuông và Tròn không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dữ liệu ghi số là số liệu.

Dữ liệu không ghi số thì không phải là số liệu.

Lời giải chi tiết

Em đồng ý với Vuông và Tròn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu