Trả lời Luyện tập 2 trang 71 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2


Đề bài

Dựa vào bảng Hoa điểm tốt tháng Ba (h.9.1), hãy lập bảng số điểm của các bạn trong tổ Một theo mẫu như hình dưới:

Ngoài thông tin này, em còn thu thập được những thông tin nào khác từ bảng đó?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mỗi một cột là một thông tin.

Lời giải chi tiết

Ngoài thông tin này, em còn thu được thông tin những bạn được điểm 8 trong tổ Một.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu