Giải bài 9.3 trang 72 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Bảng sau cho biết số anh chị em ruột trong gia đình của 35 học sinh lớp 6A.

Hãy tìm điểm không hợp lí trong bảng thống kê trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tổng số học sinh phải bằng 35.

Lời giải chi tiết

 Tổng số anh chị em ruột trong gia đình của 35 học sinh trong bảng thống kê là 36 nên đây là điểm không hợp lí.

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu