Trả lời Hoạt động 1 trang 69 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

a) Từ bảng 9.1, em hãy liệt kê nhiệt độ cao nhất (đơn vị độ C) trong các ngày từ 11-4-2019 đến 20-4-2019.

b) Những ngày nào trong các ngày từ 11-4-2019 đến 20-4-2019 được dự báo không mưa?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Nhiệt độ cao nhất là dòng nhiệt độ thứ 2.

b) Tìm trên hàng “Thời tiết”  các ô có ghi “không mưa”

Lời giải chi tiết

a. Nhiệt độ cao nhất trong các ngày từ 11-14-2019 đến 20-4-2019 là: 34, 29, 28, 31, 26, 28, 26, 29, 31, 28.

b. Những ngày trong các ngày từ 11-14-2019 đến 20-4-2019 dự báo không mưa là: 

ngày 13, 16, 18, 19, 20.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu