Trả lời Hoạt động 2 trang 69 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Trong các thông tin thu được từ HĐ 1, thông tin nào là số? Thông tin nào không phải là số?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thông tin đưa ra kết quả có số là thông tin số, thông tin đưa ra kết quả chỉ có chữ thì không là số.

Lời giải chi tiết

Thông tin là số là: nhiệt độ cao nhất, nhiệt độ thấp nhất vì các thông tin này cho ta các số.

Thông tin không phải là số là: ngày có mây, không mưa, ngày mưa có mưa.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu