Trả lời Hoạt động 5 trang 70 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Trong môn Giáo dục công dân, cô giáo muốn khảo sát phản ứng của các bạn trong lớp khi phát hiện bạn của mình không trung thực. Em hãy giúp cô giáo làm khảo sát trong lớp em theo các gợi ý sau:

1. Lập phiếu hỏi theo mẫu dưới đây và phát cho các bạn trong lớp.

2. Thu phiếu và tổng hợp xem mỗi phản ứng có bao niêu bạn lựa chọn (bảng sau, mỗi gạch tương ứng với một bạn chọn). Phản ứng nào được nhiều bạn chọn nhất?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Chuẩn bị phiếu ghi như trên rồi đưa cho mỗi bạn một phiếu.

2. Thu lại các phiếu đã đưa cho bạn và thống kê lại kết quả như bảng trên.

Đếm số gạch của mỗi lựa chọn.

Lựa chọn nào nhiều gạch nhất thì được nhiều bạn chọn nhất.

Lời giải chi tiết

1.  Em làm theo hướng dẫn của thầy cô giáo.

2. Lựa chọn nào nhiều gạch nhất thì được nhiều bạn chọn nhất.

Ví dụ như bảng trên: Lựa chọn “Nói với mọi người sự thật” có nhiều gạch nhất (3 gạch) thì có nhiều bạn chọn nhất.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu