Lý thuyết Dữ liệu và thu thập dữ liệu Toán 6 KNTT với cuộc sống


Lý thuyết Dữ liệu và thu thập dữ liệu Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

1.Dữ liệu thống kê

Những thông tin thu thập được như số, chữ, hình ảnh, được gọi là dữ liệu. Dữ liệu dưới dạng số được gọi là số liệu, có dữ liệu không phải số

2. Thu thập số liệu

Có nhiều cách để thu thập dữ liệu như quan sát, làm thí nghiệm, lập phiếu hỏi,... hay thu thập từ những nguồn có sẵn như sách báo, trang web,...

Sau khi thu thập, tổ chức, phân loại, biểu diễn dữ liệu bằng bảng hoặc biểu đồ, ta cần phân tích và xử lí các dữ liệu đó để tìm ra các thông tin hữu ích và rút ra kết luận.

 

 

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu