Trả lời Hoạt động 3 trang 70 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quân muốn thu thập số liệu về số lượng học sinh đeo kính trong một số lớp học để làm một dự án học tập.

Em hãy giúp Quân bằng cách quan sát và đếm xem lớp em có bao nhiêu bạn đeo kính?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát và đếm số bạn đeo kính.

Lời giải chi tiết

Em quan sát và đếm số bạn đeo kính trong lớp em.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu