Trả lời Thực hành 3 trang 87 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Vẽ hình bình hành ABCD có AB = 5 cm, BC = 3 cm theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 5 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng đi qua B. Trên đường thẳng đó lấy điểm C sao cho BC = 3 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng đi qua A và song song với BC, đường thẳng qua C và song song với AB. Hai đường thẳng này cắt nhau tại D, ta được hình bình hành ABCD.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ theo các bước đề bài hướng dẫn

Lời giải chi tiết

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 5 cm.

 

Bước 2. Vẽ đường thẳng đi qua B. Trên đường thẳng đó lấy điểm C sao cho BC = 3 cm.

 

Bước 3. Vẽ đường thẳng đi qua A và song song với BC, đường thẳng qua C và song song với AB. Hai đường thẳng này cắt nhau tại D, ta được hình bình hành ABCD.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu