Trả lời Hoạt động 5 trang 86 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 6 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Đề bài

1.Hình bình hành có trong hình ảnh nào dưới đây (h.4.11)?

2.Em hãy tìm thêm một số hình ảnh khác của hình bình hành trong thực tế.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Quan sát hình 4.11 và trả lời câu hỏi

2. Em hãy tìm thêm một số hình ảnh khác của hình bình hành ngoài thực tế cuộc sống.

Lời giải chi tiết

1) Hình hình hành có ở hình c

2) Một số hình ảnh của hình bình hành trong thực tế: Ô cửa số, mái nhà, tấm chắn lan can, ...