Trả lời Câu hỏi trang 85 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quan sát hình vẽ bên. Hãy tìm điểm E trên đoạn thẳng BC, điểm F trên đoạn thẳng AD để tứ giác ABEF là hình thoi.

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hình thoi có 4 cạnh bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Trên BC lấy E sao cho BE=AB

Trên AD lấy F sao cho AF=AB.


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu