Trả lời Hoạt động 8 trang 88 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quan sát hình thang cân ở hình 4.13a.

 

1. Gọi tên các đỉnh, đáy lớn, đáy nhỏ, đường chéo, cạnh bên và các góc kề đây lớn của hình thang cân ABCD (14.13b)

2. Sử dụng thước thẳng hoặc compa để so sánh hai cạnh bên, hai đường chéo của hình thang cân ABCD.

3. Hai đây của hình thang cân ABCD CÓ song song với nhau không?

4. Hai góc kề một đáy của hình thang cân ABCD có bằng nhau không?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

1) Đỉnh: A, B, C, D

    Đáy lớn: DC

    Đáy nhỏ: AB

    Đường chéo: AC, BD

    Cạnh bên AD, BC

2) Hai cạnh bên hình thang cân bằng nhau

    Hai đường chéo hình thang cân bằng nhau

3) Hai đáy của hình thang cân song song với nhau

4) Hai góc kề một đáy của hình thang bằng nhau


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu