Trả lời Hoạt động 2 trang 83 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quan sát hình chữ nhật ở hình 4.8a.

 

1. Nêu tên đỉnh, cạnh, đường chéo, hai cạnh đối của hình chữ nhật ABCD (h.4.8b).

2. Dùng thước đo góc để đo và so sánh các góc của hình chữ nhật ABCD.

3. Dùng thước thẳng hoặc compa để so sánh hai cạnh đối, hai đường chéo của hình chữ

nhật ABCD.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình và trả lời câu hỏ

Lời giải chi tiết

 1) Đỉnh: A, B, C, D

    Cạnh: AB, BC, CD, DA

    Đường chéo: AC, BD

    Hai cạnh đối: AB và CD; BC và AD

2) Các góc của hình chữ nhật đều bằng nhau và bằng 90o

3) Hai cạnh đối của hình chữ nhật bằng nhau, hai đường chéo của hình chữ nhật bằng nhau


Bình chọn:
4.1 trên 11 phiếu