Trả lời Hoạt động 4 trang 85 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Quan sát hình thoi ở hình 4.10a. 1.Dùng thước thẳng hoặc compa so sánh các cạnh của hình thoi (h.4.10b). 2. Kiểm tra xem hai đường chéo của hình thoi có vuông góc với nhau không? 3. Các cạnh đổi của hình thoi có song song với nhau không?

Đề bài

Quan sát hình thoi ở hình 4.10a.

 

1.Dùng thước thẳng hoặc compa so sánh các cạnh của hình thoi (h.4.10b).

2. Kiểm tra xem hai đường chéo của hình thoi có vuông góc với nhau không?

3. Các cạnh đổi của hình thoi có song song với nhau không?

4. Các góc đối của hình thoi có bằng nhau không?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 4.10 và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

1) Dùng thước thẳng hoặc compa, ta được: AB = BC = CD = AD. Vậy các cạnh của hình thoi bằng nhau.

2) Dùng eke ta thấy AC vuông góc với BD. Vậy hai đường chéo của hình thoi vuông góc với nhau.

3) + Khi đặt eke vuông góc với AB, ta thấy eke cũng vuông góc với CD. Do đó AB và CD song song với nhau.

+ Khi đặt eke vuông góc với BC, ta thấy eke cũng vuông góc với AD. Do đó BC và AD song song với nhau.

Vậy các cạnh đối của hình thoi song song với nhau.

4) Gấp giấy, ta thấy các góc đối của hình thoi ABCD bằng nhau.


Bình chọn:
4.4 trên 16 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí