Trả lời Hoạt động 1 trang 83 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Trả lời Hoạt động 1 trang 83 Sách giáo khoa Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Em hãy tìm một số hình ảnh của hình chữ nhật trong thực tế.

Đề bài

Em hãy tìm một số hình ảnh của hình chữ nhật trong thực tế.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em hãy tìm một số hình ảnh của hình chữ nhật trong cuộc sống hàng ngày.

Lời giải chi tiết

Một số hình ảnh của hình chữ nhật: mặt cửa, màn hình ti vi, mặt tủ lạnh, mặt bàn, mặt gạch ốp tường, mảnh vườn, mặt chiếc hộp, mặt quyển sách, ...