Trả lời Hoạt động 6 trang 87 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quan sát hình bình hành ở hình 4.12a.

 

1. Dùng thước thẳng đo và so sánh độ dài các cạnh đổi của hình bình hành ABCD (1.4.12b).

2. Các góc đối của hình bình hành ABCD có bằng nhau không?

3. Các cạnh đối của hình bình hành ABCD có song song với nhau không?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng thước thẳng và quan sát hình 4.12 để kiểm tra.

Lời giải chi tiết

1) Các cạnh đối của hình bình hành bằng nhau

2) OA = OC; OB = OD

3) Các cạnh đối của hình bình hành song song với nhau

4) Các góc đối của hình bình hành bằng nhau.


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu