Trả lời Thử thách nhỏ trang 18 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Thay dấu “?” bằng các phân số thích hợp để hoàn thiện sơ đồ dưới đây, biết số trong mỗi ô ở hàng trên bằng tổng của hai số kề nó trong hai ô ở hàng dưới.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm số hàng trên khi biết 2 số ở hàng dưới: Tính tổng hai số hàng dưới.

Tìm số hàng dưới khi biết 1 số hàng trên và 1 số hàng dưới: Lấy số hàng trên trừ số hàng dưới đã biết.

Lời giải chi tiết

Dấu “?” ở đây bằng \(\dfrac{1}{{25}} + \dfrac{{ - 6}}{{25}} = \dfrac{{1 + \left( { - 6} \right)}}{{25}} = \dfrac{{ - 5}}{{25}} = \dfrac{{ - 1}}{5}\)

 

Dấu “?” ở đây bằng \(\dfrac{8}{{25}} - \dfrac{{ - 6}}{{25}} = \dfrac{{8 - \left( { - 6} \right)}}{{25}} = \dfrac{{14}}{{25}}\)

Dấu “?” ở đây bằng \(\dfrac{8}{{25}} + \dfrac{{ - 5}}{{25}} = \dfrac{3}{{25}}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu