Giải bài 6.26 trang 18 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Mai tự nhẩm tính về thời gian biểu của mình trong một ngày thì thấy \(\dfrac{1}{3}\) thời gian là dành cho việc học ở trường ; \(\dfrac{1}{{24}}\) thời gian là dành cho hoạt động ngoại khóa; \(\dfrac{7}{{16}}\) thời gian dành cho hoạt động ăn, ngủ. Còn lại là thời gian cho các công việc cá nhân khác. Hỏi:

a) Mai đã dành bao nhiêu phần thời gian trong ngày cho việc học ở trường và hoạt động ngoại khóa?

b) Mai đã dành bao nhiêu phần thời gian trong ngày cho các công việc cá nhân khác?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Tính tổng thời gian ở trường và hoạt động ngoại khóa.

b)

- Tính tổng thời gian đã dùng = thời gian ở trường + hoạt động ngoại khóa+ăn, ngủ.

- Thời gian còn lại = 1- tổng thời gian đã dùng 

Lời giải chi tiết

a)

Thời gian ở trường và hoạt động ngoại khóa:

\(\dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{{24}} = \dfrac{{1.8}}{{3.8}} + \dfrac{1}{{24}} = \dfrac{8}{{24}} + \dfrac{1}{{24}} = \dfrac{9}{{24}} = \dfrac{3}{8}\)

b)

Tổng thời gian đã dùng :

\(\dfrac{3}{8} + \dfrac{7}{{16}} = \dfrac{{3.2}}{{8.2}} + \dfrac{7}{{16}} = \dfrac{6}{{16}} + \dfrac{7}{{16}} = \dfrac{{13}}{{16}}\)

Thời gian còn lại:

\(1 - \dfrac{{13}}{{16}} = \dfrac{{16}}{{16}} - \dfrac{{13}}{{16}} = \dfrac{{16 - 13}}{{16}} = \dfrac{3}{{16}}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu