Giải bài 6.21 trang 18 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính:

a) \(\dfrac{{ - 1}}{{13}} + \dfrac{9}{{13}}\)

b) \(\dfrac{{ - 3}}{8} + \dfrac{5}{{12}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cộng hai phân số cùng mẫu: Cộng các tử số và giữ nguyên mẫu

Cộng hai phân số khác mẫu:

- Quy đồng các phân số

- Cộng các tử số và giữ nguyên mẫu.

Lời giải chi tiết

a) \(\dfrac{{ - 1}}{{13}} + \dfrac{9}{{13}}\)

\( = \dfrac{{ - 1 + 9}}{{13}} = \dfrac{8}{{13}}\)

b) \(\dfrac{{ - 3}}{8} + \dfrac{5}{{12}}\)

\(\begin{array}{l} = \dfrac{{ - 3.3}}{{8.3}} + \dfrac{{5.2}}{{12.2}}\\ = \dfrac{{ - 9}}{{24}} + \dfrac{{10}}{{24}} = \dfrac{1}{{24}}\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu