Giải bài 6.22 trang 18 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tìm số đối của các phân số sau:

\(\dfrac{{ - 3}}{7};\dfrac{6}{{13}};\dfrac{4}{{ - 3}}\)

Lời giải chi tiết

Số đối của \(\dfrac{{ - 3}}{7}\) là \(\dfrac{3}{7}\)

Số đối của \(\dfrac{6}{{13}}\) là \( - \dfrac{6}{{13}}\)

Số đối của \(\dfrac{4}{{ - 3}}\) là \(\dfrac{4}{3}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu