Giải bài 6.24 trang 18 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính một cách hợp lí:

\(A = \left( { - \dfrac{3}{{11}}} \right) + \dfrac{{11}}{8} - \dfrac{3}{8} + \left( { - \dfrac{8}{{11}}} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhóm các phân số có cùng mẫu và cộng hoặc trừ với nhau trước.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}A = \left( { - \dfrac{3}{{11}}} \right) + \dfrac{{11}}{8} - \dfrac{3}{8} + \left( { - \dfrac{8}{{11}}} \right)\\ = \left[ {\left( { - \dfrac{3}{{11}}} \right) + \left( { - \dfrac{8}{{11}}} \right)} \right] + \left( {\dfrac{{11}}{8} - \dfrac{3}{8}} \right)\\ = \dfrac{{ - 11}}{{11}} + \dfrac{8}{8} =  - 1 + 1 = 0\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu