Trả lời Hoạt động 4 trang 70 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Vuông gieo một đồng xu 5 lần và ghi lại kết quả như bảng dưới đây (mỗi gạch ứng với một lần xuất hiện). Em hãy gieo một đồng xu 10 lần và ghi lại kết quả theo cách tương tự.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chuẩn bị đồng xu và gieo.

Sau mỗi lần gieo, nếu được mặt sấp thì thêm 1 gạch vào hàng mặt sấp, nếu được mặt ngửa thì thêm 1 gạch vào bảng mặt ngửa.

Lời giải chi tiết

Em gieo đồng xu 10 lần và ghi lại vào bảng như bảng sau:


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu