Trả lời Câu hỏi 3 trang 45 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Em hãy kể tên hai bộ ba điểm thẳng hàng trong hình 8.7.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình vẽ.

Ba điểm thẳng hàng là ba điểm thuộc một đường thẳng.

Lời giải chi tiết

Bộ ba điểm thẳng hàng : A,B,C và D,B,E.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 32. Điểm và đường thẳng