Bài 97 trang 25 SBT toán 7 tập 1


Giải bài 97 trang 25 sách bài tập toán 7 tập 1. Hỏi 1cm gần bằng bao nhiêu inh-sơ.

Đề bài

Biết \(1\) inh-sơ (inch), ký hiệu "in’’ bằng \(2,54 \,cm\). Hỏi \(1\,cm\) gần bằng bao nhiêu inh-sơ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trường hợp 1: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn \(5\) thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số \(0.\)

Trường hợp 2: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng \(5\) thì ta cộng thêm \(1\) vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số \(0.\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& 1\left( {inch} \right) = 2,54(cm) \cr 
& 1(cm) = 1:2,54\,(inch) \approx 0,3937(inch) \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 25 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí