Bài 95 trang 25 SBT toán 7 tập 1


Giải bài 95 trang 25 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm giá trị gần đúng của chiều dài một lớp học...

Đề bài

Tìm giá trị gần đúng của chiều dài một lớp học với kết quả năm lần đo là \(10,27m ; 10,25m ; 10,28m ; 10,26m; \)\(\,10,23m\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trường hợp 1: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn \(5\) thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số \(0.\)

Trường hợp 2: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng \(5\) thì ta cộng thêm \(1\) vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số \(0.\)

Lời giải chi tiết

Chiều dài gần đúng của lớp học:

\(\left( {10,27 + 10,25 + 10,28 + 10,26 + 10,23} \right):5\)\(=10,258\, \approx 10,26\) (m)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 28 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí