Giải Bài 8.40 trang 51 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho đoạn thẳng AB. Gọi P và Q là hai điểm phân biệt nằm giữa điểm A và B sao cho AP = QB. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Khi vẽ hình, bạn Quang nhận xét rằng điểm P trùng với điểm I. Theo em nhận xét của bạn Quang có đúng không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ hình và nhận xét

Lời giải chi tiết

Vì I là trung điểm của đoạn thẳng AB nên IA = IB

Nếu điểm P trùng với điểm I thì PA = PB, mà AP = QB nên PA = PB = QB. Điều này chỉ xảy ra khi P trùng Q. (mâu thuẫn giả thiết)

Vậy nhận xét của bạn Quang không đúng


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu