Giải Bài 8.38 trang 51 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Nhà Hương cách trường học 2 200 m. Hằng ngày trên đường đến trường, Hương phải đi qua một siêu thị, sau đó đến một cửa hàng bánh kẹo nằm cách trường khoảng 500 m.

Hỏi quãng đường từ siêu thị đến cửa hàng bánh kẹo dài bao nhiêu mét? Biết rằng siêu thị nằm ở chính giữa nhà Hương và trường học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi nhà Hương là H, siêu thị là S, cửa hàng bánh kẹo là C, trường là T. Khi đó, ta cần tính độ dài SC.

Lời giải chi tiết

Gọi nhà Hương là H, siêu thị là S, cửa hàng bánh kẹo là C, trường là T. Khi đó, ta cần tính độ dài SC.

Ta có: HT =2 200 m ; CT = 500 m ;

Mà S nằm ở chính giữa H và T nên HS = ST = HT : 2 = 2 200 : 2 = 1 100 m

Ta được: SC + CT = ST

SC + 500 = 1 100

SC = 600 (m)

Vậy quãng đường từ siêu thị đến cửa hàng bánh kẹo dài 600 m.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu