Giải Bài 8.36 trang 51 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính độ dài đoạn thẳng AB biết rằng I là trung điểm của đoạn thẳng AB và AI = 8 cm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu I là trung điểm của đoạn thẳng AB thì 2. AI = AB

Lời giải chi tiết

Vì I là trung điểm của đoạn thẳng AB nên 2. AI = AB

Hay AB = 16 cm


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu