Giải Bài 8.37 trang 51 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho điểm C nằm giữa hai điểm A và B, I là trung điểm của đoạn BC. Tính độ dài của đoạn AB, biết rằng AC = 5 cm và CI = 7 cm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

C nằm giữa hai điểm A và B nên AB = AC + CB

I là trung điểm của đoạn BC nên 2. CI = BC

Lời giải chi tiết

Vì I là trung điểm của đoạn BC nên 2. CI = BC

Do đó, BC=  2.7= 14 cm

Ta có: AB = AC + CB

AB = 5 + 14 = 19 cm


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu