Giải Bài 8.41 trang 54 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Kể tên các góc mà em thấy trên hình. Trong đó góc nào là góc bẹt?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc tên các góc

Lời giải chi tiết

Các góc trong hình là: xOa, yOa, xOy.

Chú ý: góc xOa cũng được gọi là góc aOx.

Trong đó, góc xOy là góc bẹt


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu