Giải Bài 8.42 trang 54 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy nêu nhận xét về quan hệ giữa các cạnh của hai góc aOx và aOy.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét quan hệ giữa các cạnh

Lời giải chi tiết

Hai góc aOx và aOy có chung cạnh Oa, cạnh Ox của góc aOx và cạnh Oy của góc aOy là hai tia đối nhau.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu