Giải Bài 8.46 trang 54 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Trên hai cạnh của góc xOy, ta lấy hai điểm A và B không trùng với O sao cho A \( \in \) Ox, B \( \in \) Oy. Gọi M là một điểm tùy ý nằm giữa hai điểm A và B. Hỏi M có phải là một điểm trong của góc xOy hay không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ theo mô tả

Lời giải chi tiết

 

 

M là điểm trong của góc xOy.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu