Giải Bài 8.45 trang 54 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Vẽ góc xOy không bẹt và điểm M là điểm trong của góc đó. Qua M, vẽ một đường thẳng cắt hai cạnh của góc tại A và B sao cho A \( \in \) Ox và B \( \in \) Oy. Hỏi trong ba điểm A, B và M, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ theo mô tả

Lời giải chi tiết

Điểm M nằm giữa hai điểm còn lại.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu