Bài 39 trang 25 SBT toán 7 tập 2


Đề bài

Tính \(f(x) – g(x)\) với:

\(f(x) = {x^7} - 3{{\rm{x}}^2} - {x^5} + {x^4}\)\( - {x^2} + 2{\rm{x}} - 7\)

\(g(x) = x - 2{{\rm{x}}^2} + {x^4} - {x^5}\)\( - {x^7} - 4{{\rm{x}}^2} - 1\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Nhóm các hạng tử đồng dạng với nhau để thu gọn các đa thức 

Bước 2: Đặt phép tính theo hàng ngang hoặc hàng dọc rồi thực hiện phép cộng (trừ) các đa thức. 

Lời giải chi tiết

Thu gọn và sắp xếp các đa thức, ta được:

\( +)\,f(x) = {x^7} - 3{{\rm{x}}^2} - {x^5} + {x^4} - {x^2}\)\( + 2{\rm{x}} - 7\)

\(= {x^7} +(- 3{{\rm{x}}^2}-x^2) - {x^5} + {x^4} \)\( + 2{\rm{x}} - 7\)

\(= {x^7} +(- 3-1){{\rm{x}}^2} - {x^5} + {x^4} \)\( + 2{\rm{x}} - 7\)

\(= {x^7} -4{{\rm{x}}^2} - {x^5} + {x^4} \)\( + 2{\rm{x}} - 7\) 

\( = {x^7} - {x^5} + {x^4} - 4{x^2} + 2{\rm{x}} - 7  \)

\(+)\, g(x) = x - 2{{\rm{x}}^2} + {x^4} - {x^5} - {x^7}\)\( - 4{{\rm{x}}^2} - 1 \)

\(=- {x^7} - {x^5} + {x^4} \)\(+(- 2{{\rm{x}}^2}-4x^2) + x - 1\)

\(=- {x^7} - {x^5} + {x^4} \)\(+(- 2-4){{\rm{x}}^2} + x - 1\)

\( = - {x^7} - {x^5} + {x^4} - 6{{\rm{x}}^2} + x - 1 \)

Suy ra:  

Hay \(f(x)-g(x)=2x^7+2x^2+x-6\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 18 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.