Giải Bài 3.47 trang 62 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tìm tất cả các ước chung của hai số 36 và 42.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*Các bước tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1:

- Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố

- Chọn ra các thừa số nguyên tố chung

- Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất. Tích đó là ƯCLN phải tìm.

*Ước của ƯCLN là ước chung

 

Lời giải chi tiết

Ta đi tìm các ước chung nguyên dương của 36 và 42.

Ta có: 36 = 22.32;       42 = 2. 3. 7

ƯCLN(36, 42) = 2. 3 = 6

ƯC(36, 42) = Ư(6) = {1; 2; 3; 6}

Do đó tất cả các ước chung của hai số 36 và 42 là: -6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6

Vậy tất cả các ước chung của hai số 36 và 42 là: ±1; ±2; ±3; ±6.

 Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài