Giải Bài 3.45 trang 62 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Tìm x, nếu (38 – x). (x + 25) = 0.

Đề bài

Tìm x, nếu (38 – x). (x + 25) = 0.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tích bằng 0 khi chứa thừa số bằng 0

Lời giải chi tiết

(38 – x). (x + 25) = 0

Suy ra 38 – x = 0 hoặc x + 25 = 0

*Trường hợp 1:

38 – x = 0

x = 38 – 0

x = 38

*Trường hợp 2:

x + 25 = 0

x = 0 – 25

x = -25

Vậy \(x \in \{ 38; - 25\} \)

 Lời giải hay


Bình chọn:
4.6 trên 24 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí