Giải Bài 3.41 trang 62 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Số nguyên a có phần dấu là - và phần số tự nhiên là 27. Hãy viết số a và tìm số đối của a.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Số nguyên có phần dấu là – và phần số tự nhiên là k thì là số -k

+Số đối của –k là k

Lời giải chi tiết

+) Vì số nguyên a có phần dấu là "-" và phần số tự nhiên là 27 nên a = - 27

+) Số đối của – 27 là 27. 

Vậy a = -27, số đối của a là 27.

Lời giải hay

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài